Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 2n nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
A tot el públic en general

Numero de socis:
250

Dades de contacte

Carrer de les Monges, 20
17007 Gironès , Girona (España)
Persona de contacte: Enric Cortiñas
Telèfon: 97 222 36 38
Adreça web: http://www.naturalistesgirona.org
Correu electrònic: info@naturalistesgirona.org
Fax: 97 222 70 68
 

Objectius de l’entitat:

Les finalitats de l’associació no tindran ànim de lucre i seran l’estudi, divulgació i protecció de la natura en qualsevol dels seus àmbits, així com l’intercanvi de coneixements i experìencies amb d’altres associacions, centres i institucions afins.

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Solidaritat i cooperació
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Comarques gironines

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

Comissió de fotografia: L’ANG du a terme anualment, i des de fa 31 anys,, el Concurs de Fitografia Naturalista de les Comarques Gironines. 

Comissió de Defensa del Territori: La comisió revisa els expedients i consutes d’avaluació d’impacte ambiental dels projectes que s’han de desenvolupar a les comarques gironines. Un cop revisada la documentació, si s’escau, redacta les al·legacions corresponents.

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

L’ANG ha començat aquest any a sol·licitar subvencions de caràcter internacional.

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– Ecologistes de Catalunya (EdC)

– XVAC

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
30

Perfil:
General

Freqüència:
Permanent, Puntual

Àmbit de treball:

Canvi climàtic
Energia
Residus
Medi urbà
Mobilitat
Ordenació del territori
Activitat agrària
Altres

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

– Sensibilització de la població sobre les problemàtiques que afecten al medi ambient local i global.

– Difusió sobre les relacions existents entre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones (exposicions, jornades, fòrums, etc.)

– Sensibilització de la població sobre la importància d’interioritzar i posar en marxa hàbits de consum responsable (accions de reducció, reciclatge i reutilització de residus, consum responsable, etc.).

– Foment de la utilització responsable d’espais i recursos naturals (itineraris ambientals, tallers, etc.).

– El·laboració de material educatiu i de difusió ambiental.

– Actuacions i campanyes de denúncia social en relació amb temes ambientals