Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 1r nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
Adults entre 18 i 88 anys

Numero de socis:
70

Dades de contacte

C/de la Farga 3, 1-2
25595 Llavorsí , Pallars Sobirà (España)
Persona de contacte: Eduard Plana Bach, president
Telèfon: 97 362 22 47 / 649 592 655
Adreça web: http://www.projecteboscos.cat
Correu electrònic: info@projecteboscos.cat

Objectius de l’entitat:

Manteniment, cura i protecció del bosc i del paisatge en l’àmbit de muntanya mitjançant actuacions de silvicultura i gestió forestal, així com tasques de difusió pública per a la millora del bosc i la seva conservació.

Àmbits d’actuació:

– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Ordenació del territori
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

– Val d’Aran: Municipi de Bossòst 

– Pallars Sobirà: Municipis de Llavorsí (EMD de Montenartró), Rialp i Farrera del Pallars 

– La Cerdanya: Municipi de Meranges

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

1. Comissió de logística i eines

2. Comissió de captació de fons

3. Comissió de socis

4. Comissió de comunicació

 

Captació de fons – 8 persones – Col·labora amb el coordinador en la captació de fons – Propostes i visites a empreses interessades en col·laborar en el PBM – Autofinançament: producció i distribució de merchandising

 

Socis – 4 – Establir la relació dels socis amb l’entitat – Planificar i organitzar accions amb els socis

 

Comuncació – 12 persones – Col·laborar amb el coordinador en accions de comunicació: mailing, web, producció i distribució de material en paper i xerrades

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (col·laboracions puntuals) 

– Rurbans (col·laboracions puntuals) 

– Xarxa de Custòdia del Territori (som membres) 

– Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (no som membres)

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

Fundació Bergwaldprojekt – Suïssa: Conveni de col·laboració fins el 2016 per a suport econòmic, tècnic, comunicació i formació.

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
130

Perfil:
Especialitzat, General

Freqüència:
Permanent, Habitual, Puntual

Àmbit de treball:

Biodiversitat i gestió d’espais naturals
Flora i fauna
Aigües continentals
Boscos
Desenvolupament rural
Ordenació del territori
Activitat agrària
Custòdia del Territori