Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 2n nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
A tots el públics

Numero de socis:
365

Dades de contacte

Dr. Font i Quer nº2
08038 Barcelona (España)
Telèfon: 93 256 41 70
Adreça web: http://www.amicsjbb.org
Correu electrònic: info@amicsjbb.org
 

Objectius de l’entitat:

La finalitat de l´Associació és la promoció i suport al Jardí Botànic de Barcelona i als objectius d´aquesta entitat: vetllar per la conservació de la riquesa del patrimoni natural i en concret de la realitat vegetal de dins i fora del nostre país, sensibilitzar, informar i donar formació als ciutadans vers l´estima, el coneixement i les actituds de respecte per les plantes.

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Solidaritat i cooperació
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
90

Perfil:
General

Freqüència:
Habitual