Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat privada

A quin públic s’adreça l’entitat?:
Tot tipus de public

Numero de socis:
12

Dades de contacte

Roger de Llúria 118, 6è
08037 Barcelonès , Barcelona (España)
Persona de contacte: Glòria Feliu Iglesias
Telèfon: 93 488 22 72 / 609 462 556
Adreça web: http://www.caminsdefauna.cat
Correu electrònic: info@caminsdefauna.cat

Objectius de l’entitat:

La protecció del medi ambient mitjançant la cartografia col.laborativa que aprofita les noves tecnologies de la comunicació (TIC) Activitats:

Difusió (tecniques d’adquisció de dades geoposicionades principalment amb smartphones;les diferents utilitats de la cartografia ambiental per la conservació dels habitats i les especies) Creació d’una comunitat de persones que eventualment poden desenvolupar activitats naturalistes i conservacionistes en un entorn 2.0 La divulgació de tècniques d’anàlisi i visulaització de dades georeferenciades per fer diagnosis i propostes de gestió del medi ambient.

Àmbits d’actuació:

– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Ordenació del territori

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat