Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 1r nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
Totes les edats, des d’infants fins a persones adultes.

Numero de socis:
35

Dades de contacte

Molí Petit s/n
17860 Sant Joan de les Abadesses , Ripollès (España)
Persona de contacte: Xavier Bachero i Pont
Telèfon: 97 272 13 17 / 686 113 344
Adreça web: http://www.alt-ter.org
Correu electrònic: info@alt-ter.org
Fax: 972721317
 

Objectius de l’entitat:

• Despertar l’interès per descobrir l’entorn natural i humà.

• Donar a conèixer els ecosistemes i les alteracions antròpiques que els afecten.

• Donar a conèixer la realitat social de les zones de muntanya.

• Estimular l’esperit crític per fomentar actituds responsables envers els problemes ambientals i socials.

• Promoure accions que permetin un desenvolupament social i econòmic en equilibri en el seu entorn natural.

• Potenciar el respecte envers el medi natural, els costums i les empremtes humanes dels Pirineus Oriental.

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Ripollès i puntualment comarques veïnes (Garrotxa, Osona i Berguedà)

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

– Programes d’educació ambiental per escolars a nivell comarcal (http://www.alt-ter.org/educacio.htm) 

– Programa de divulgació del patrimoni natural i cultural del Ripollès (http://www.alt-ter.org/descoberta.htm) 

– Elaboració de materials de comunicació ambiental (plafons interpretatius, fulletons d’itineraris, exposicions…) àmbit nacional (http://www.alt-ter.org/comunicacio.htm) 

– Actuacions de gestió i custòdia d’espais naturals àmbit comarcal (http://www.alt-ter.org/estacionatura.htm)

 

Programa d’activitats d’educació ambiental: L’entitat ofereix un conjunt d’activitats de descoberta de l’entorn natural i cultural del Ripollès per alumnes des d’educació infantil fins a ESO, cicles formatius i batxillerat. Aquest programa d’activitat pot anar de mig dia fins a una setmana d’activitats. En total uns 2.400 alumnes participen de les nostres activitats d’educació ambiental al llarg del curs. També en períodes de vacances es realitzen activitats de lleure infantil relacionade sempre amb la descoberta de l’entorn natural i aspectes de medi ambient.

– Programa de divulgació del patrimoni natural i cultural del Ripollès: Al llarg de l’any s’ofereixen activitats de descoberta del patrimoni natural i cultural de la comarca a través de visites guiades. Aquestes activitats poden ser programades o bé concertades per grups interessats. al voltant d’unes 7.000 persones de totes les edats participen a les visites guiades.

– Elaboració de materials de comunicació ambiental: Per encàrrec d’entitats públiques i privades s’han realitzat diferents materials per ajudar a interpretar l’entorn natural. Al respecte s’ha dissenyat itineraris d’interès natural, cultural o històric; creat de mapes d’itineraris de natura i de senderisme; elaborat fulletons informatius per a itineraris autoguiats; realitzat (disseny, continguts i il·lustracions) de plafons interpretatius per instal·lar-los en entorns naturals, culturals o històrics; i elaborat il·lustracions per a llibres, fulletons o altres mitjans de comunicació del patrimoni. Disseny d’exposicions de temàtica ambiental o cultural. e

– Actuacions de gestió i custòdia d’espais naturals: L’entitat gestiona en custòdia dues finques a Sant Joan de les Abadesses amb l’objectiu de millorar els hàbitats i augmentar la biodiversitat. Al respecte s’ha recuperat una bassa permanent d’un molí fariner, s’ha recuperat un prat de dall, s’han netejat abocadors, s’han creat basses temporals per a la cria d’amfibis, i s’ha eliminat plantes al·lòctones invasores, com la budleia.

 

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

En l’actualitat no, però està previst portar projectes transfronterers a través de la Xarxa d’Educació “Per uns Pirineus Vius”

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) 

– Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) 

– Institut Català d’Ornitologia (ICO)

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

Xarxa d’Educació “Per uns Pirineus Vius” d’àmbit pirinenc.

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
vintena

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
Accions de millora de l’entorn natural (neteja de lleres de riu, eliminació de plantes al·lòctones…)i participació en l’organització d’actes festius relacionats amb el medi ambient.

Perfil:
General

Freqüència:
Puntual

Àmbit de treball:

Biodiversitat i gestió d’espais naturals
Flora i fauna
Canvi climàtic
Aigües continentals
Energia
Residus
Boscos
Custòdia del Territori

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

– Sensibilització de la població sobre les problemàtiques que afecten al medi ambient local i global.

– Difusió sobre les relacions existents entre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones (exposicions, jornades, fòrums, etc.)

– Sensibilització de la població sobre la importància d’interioritzar i posar en marxa hàbits de consum responsable (accions de reducció, reciclatge i reutilització de residus, consum responsable, etc.)

– Foment de la utilització responsable d’espais i recursos naturals (itineraris ambientals, tallers, etc.)

– Promoció de descoberta del medi (excursionisme, interpretació i descoberta de la natura, guia de senders, etc.)

– Defensa, protecció i recuperació ambiental i custòdia del territori (neteja de rius, marca i desbrossament de camins, camps de treball de recuperació de l’entorn, reforestació de boscos, vivers, recuperació i repoblació d’animals, seguiment d’acords i actuacions de custòdia del territori, etc.).

– Seguiment de la biodiversitat (hàbitats, espècies, plagues, etc.).

– El·laboració de material educatiu i de difusió ambiental.

– Actuacions i campanyes de denúncia social en relació amb temes ambientals