Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 1r nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
General i especialitzat

Dades de contacte

c/ Múrcia 24, baixos
08027 Barcelona , Barcelona (España)
Adreça web: http://catalunya.isf.es
Correu electrònic: contacta@esf-cat.org

Objectius de l’entitat:

Cooperar en la consecució d’una societat internacional justa, que es desenvolupi sense excloure ningú, tot construint i posant en pràctica els drets humans fonamentals, econòmics, socials i culturals, individuals i col·lectius arreu del món. Ateses les nostres capacitats, aquells drets i els processos més directament relacionats amb la provisió de serveis bàsics i la gestió dels recursos i el territori, tenen una especial atenció dins aquesta missió.

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Solidaritat i cooperació
– Medi marí i submarí
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Perfil:
Especialitzat, General

Freqüència:
Permanent

Àmbit de treball:

Biodiversitat i gestió d’espais naturals
Flora i fauna
Canvi climàtic
Aigües continentals
Energia
Residus
Boscos
Incendis forestals i reforestació
Contaminació de l’aire, acústica
Desenvolupament rural
Medi urbà
Mobilitat
Ordenació del territori
Solidaritat i cooperació
Medi marí i submarí
Activitat agrària
Custòdia del Territori

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

Sensibilització de la població sobre les problemàtiques que afecten al medi ambient local i global, Difusió sobre les relacions existents entre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones (exposicions, jornades, fòrums, etc.), El·laboració de material educatiu i de difusió ambiental, Actuacions i campanyes de denúncia social en relació amb temes ambientals