Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat privada

A quin públic s’adreça l’entitat?:
A tot en general

Numero de socis:
7

Dades de contacte

C/ Sant Cap 28
25612 Vilanova de la Sal , La Noguera (España)
Persona de contacte: Marta Rialp Messeguer
Telèfon: 607 838 780
Adreça web: http://www.ascalfo.cat
Correu electrònic: ascalfo@gmail.com
 

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Solidaritat i cooperació
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Noguera, Pallars, Segrià, Urgell, Plà d’Urgell, Segarra, Ribagorça i Franja

Activitat de l’entitat:

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

Un camp de treball internacional coordinat per Co.Cat.

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

Cap

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

No

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
120

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
Restauració de patrimoni tant cultural com natural

Perfil:
General

Freqüència:
Puntual

Àmbit de treball:

Biodiversitat i gestió d’espais naturals
Flora i fauna
Canvi climàtic
Aigües continentals
Energia
Residus
Boscos
Incendis forestals i reforestació
Contaminació de l’aire, acústica
Desenvolupament rural
Medi urbà
Mobilitat
Ordenació del territori
Solidaritat i cooperació
Activitat agrària
Custòdia del Territori