Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 1r nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
Societat en general

Numero de socis:
200

Dades de contacte

Carrer Muntaner 81, 6è 1a
08011 Barcelona , Barcelona
Persona de contacte: Laura Martínez Tribó
Adreça web: http://www.cienciesambientals.org
Correu electrònic: accamb@gmail.com
 

Objectius de l’entitat:

– Vetllar per la difusió i coneixement de la disciplina de les Ciències Ambientals entre la societat.

– Fomentar les relacions entre estudiants i professionals de les Ciències Ambientals, així com afavorir l’intercanvi de coneixements i contribuir a la promoció, desenvolupament i difusió de les Ciències Ambientals. 

– Promocionar els estudis universitaris de Ciències Ambientals i els seus professionals. 

– Constituir-se com a portaveu dels llicenciats/des, graduats/des i estudiants davant de les institucions públiques i privades. 

– Promoure la formació continuada en llicenciats/des, graduats/des i estudiants. 

– Fomentar la transdisciplinarietat de les Ciències Ambientals. 

– Vetllar per la qualitat de la docència en la Llicenciatura/Grau de Ciències Ambientals. 

– Fomentar les relacions, el debat i les estratègies comuns amb altres grups professionals. 

– Promoure la col·legiació dels llicenciats/des i graduats/des en Ciències Ambientals al Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB). 

– Contribuir a millorar la societat.

 

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Solidaritat i cooperació
– Medi marí i submarí
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Catalunya

Voluntariat:

Tipus:
Realitza accions puntuals amb voluntariat