L’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya ha aprovat l’inici de dissolució de l’entitat així com la seva liquidació.

L’Obrador, presidit pel Marc Vilahur i integrat per les entitats (membres i adherides): ADENC (Associació per a la Defensa de l’Estudi de la Natura), ECO-UNIÓN, FCE (Fundació Catalana de l’Esplai=, XCT (Xarxa Custòdia del Territori), ICO (Institut Català d’Ornitologia), SCEA (Societat Catalana d’Educació Ambiental), ANG (Associació de Naturalistes Girona), ECOSERVEIS, XVAC (Xarxa de Voluntariat de Catalunya), CST (Centre per a la Sostenibilitat de Territorial), XATRAC- Estudi i difusió del medi natural, Fundació Banc de Recursos, Pau Costa Foundation, es va reunir el passat 18 de juny de 2019  a la Pedrera per celebrar l’Assemblea General. Els representants de les entitats membres presents van aprovar de manera consensuada l’inici de la dissolució de l’entitat.

Després de diversos intents infructuosos per aglutinar el sector, la pèrdua del suport institucional necessari i amb la bona voluntat de seguir creixent com a conjunt, s’ha pres una decisió difícil però al nostre entendre correcta, per a trobar la manera que el tercer sector ambiental de Catalunya es reforci i trobi la manera de coordinar-se en un escenari ja molt diferent del que va veure néixer aquesta entitat.

L’experiència de l’Obrador deixa un llegat en forma d’aprenentatges i coneixements, però sobretot de projectes com el Baròmetre del Tercer Sector Ambiental o el Congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, que creiem que més que mai han de veure ampliada la seva representació en el sector, obrint-se a totes aquelles entitats de segon nivell que en vulguin formar part.

L’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya es va formalitzar al 2011 amb la voluntat d’aplegar un ampli ventall de xarxes i d’organitzacions ambientals representatives que treballen a Catalunya.  La missió de l’o3sac és aplegar les xarxes i organitzacions del tercer sector ambiental sense ànim de lucre d’interès social i col·l3ctiu, amb l’objectiu de treballar aper a la promoció de l’associacionisme ambiental, la consolidació d eles entitats ambientals i el reconeixement de la seva tasca per part del conjunt de la societat catalana i, en particular, del Govern de la Generalitat de Catalunya, del Parlament de Catalunya i de les administracions públiques d’àmbit local, supralocal, estatal i europees.

Durant els propers mesos es realitzaran les tasques necessàries per garantir que el procés de tancament sigui correcte.

Paral·lelament es convida a les entitats del tercer sector ambiental a cercar l’espai de trobada que pugui enfortir la representació del sector ambiental de Catalunya.