• Des de l’o3sac demanem al M.A.M.R.M. que acati la sentència  i ampliï els beneficiaris de la propera convocatòria d’ajuts al 0’7% de l’IRPF per a incloure en la mateixa a associacions i a fundacions amb finalitat ambiental inscrites en registres autonòmics.
  • Demanem a la Generalitat que plantegi l’incident d’execució i insti al Tribunal Constitucional a actuar.

 

L’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i les entitats ambientals catalanes, valoren positivament la sentència del Tribunal Constitucional que es va fer pública el dia 23 de gener de 2017 i que ha donat, de nou, parcialment la raó a la Generalitat en el conflicte jurídic que manté des de fa anys per a la gestió de les subvencions amb càrrec al 0,7% de l’IRPF. Entre d’altres, la sentència li retreu a l’executiu central haver envaït les competències autonòmiques. L’o3sac i les entitats sota-signants insten l’Estat a fer cas de la nova sentència del Constitucional sobre la gestió del 0,7% de l’IRPF.

Aquesta nova sentència del Constitucional diu a l’Estat que pot assenyalar prioritats, criteris, requisits i objectius que orientin la concessió de les subvencions socials, però sempre deixant ampli marge a les comunitats autònomes per desenvolupar i aplicar la normativa general. Per aquesta raó, l’executiu central no pot convocar, resoldre, executar o tramitar les subvencions, li recorda el TC al govern espanyol.

L’o3sac considera que la gestió estatal d’aquests ajuts vulnera les competències catalanes en matèria de medi ambient i de foment i que cal una distribució territorial dels fons entre les Comunitats Autònomes, perquè convoquin i gestionin els ajuts de manera descentralitzada. En concret, interpreta com a vulnerades les competències en matèria de medi ambient i foment previstes als articles 114 i 144 de l’Estatut.

L’Ordre a què fa referència la sentència, publicada en el BOE el 13 d’octubre de 2008, estableix les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions a associacions declarades d’utilitat pública i fundacions adscrites al Protectorat del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí per a la realització d’activitats relatives als programes que es desenvolupin en relació amb la defensa del medi natural i la biodiversitat i la utilització sostenible dels recursos naturals i la prevenció de la contaminació i el canvi climàtic.

La dotació d’aquestes subvencions prové de l’assignació tributària de l’IRPF destinada a programes relacionats amb la defensa del medi natural i la biodiversitat, la utilització sostenible dels recursos naturals i la prevenció de la contaminació i el canvi climàtic, inclosos en la casella “altres fins d’interès social” de la declaració de la renda. Aquesta casella permet escollir els ciutadans destinar el 0,7% de l’IRPF al finançament de projectes socials a 
 través d’entitats socials i organitzacions no governamentals o bé a l’Església catòlica.

Des de l’any 2008, l’o3sac ve realitzant un treball constant de consultes i propostes per a aconseguir que aquesta convocatòria permeti desenvolupar projectes ambientals d’interès general a un major nombre d’organitzacions, generant així una repercussió sobre el territori i una distribució de recursos que és d’interès general per a totes les Administracions Públiques de l’Estat, és per això que demanem al M.M.A.M.R.M. que acati la sentència  i ampliï els beneficiaris de la propera convocatòria d’ajuts al 0’7% de l’IRPF per a incloure en la mateixa a associacions declarades d’utilitat pública i a fundacions con finalitat ambiental inscrites en registres autonòmics i animem a la Generalitat de Catalunya que insti l’incident d’execució al Tribunal Constitucional per a què l’Estat compleixi la sentència.

 

Si us voleu adherir a aquest manifest i sortir com a entitat sota-signant, ompliu el següent formulari d’adhesions:        

(Podeu fer-ho fins el dia 19 de maig de 2017)