Us informem que la Diputació de Girona ha aprovat la convocatòria de subvencions per a actuacions, per part d’organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori, anualitats 2018-2019, la qual ha estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 61, de data 27 de març de 2018.

En el cas que la vostra entitat hi estigui interessada, cal que presenteu la sol·licitud dins el termini que finalitza el 16 d’abril de 2018.

Convé que tingueu en compte que la sol·licitud ha de ser signada electrònicament i anar acompanyada, necessàriament, de la documentació que s’especifica a les bases.

 

Trobareu la informació i formulari de sol·licitud al web de la Diputació de Girona:

http://www.ddgi.cat/web/nivell/495/s-0/subvencions-a-entitats-empreses-i-ciutadania