Reunions amb els partits polítics arran de les eleccions del 21 de desembre de 2017 per a debatre les polítiques ambientals dels seus programes

Clica AQUÍ per llegir la nota resum de les reunions


Bloqueig Estat i afectació a programes ambientals

Clica AQUÍ per a consultar la nota de premsa


Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat – Esmenes a la proposició de llei

Clica AQUÍ per veure la Proposició de Llei i AQUÍ per veure les ESMENES


Reunió amb la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya

Clica AQUÍ per veure la nota resum de la reunió

    


L’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac) i les entitats ambientals catalanes insten l’Estat a complir la nova sentència del Tribunal Constitucional sobre el 0,7% de l’IRPF

Clica AQUÍ per veure i signar el Manifest. (Podeu signar-lo fins el dia 15 de maig de 2017)


Trobada d’entitats per a la Justícia Ambiental i Social

Girona, 19 de març de 2016


Seguiment del pagament del deute de les Administracions amb les entitats del TSAcat


Accés de les entitats ambientals catalanes als fons del 0,7% ambiental de l’IRPF