Des de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya ens adrecem a vosaltres per presentar-vos i convidar-vos a participar en el II Baròmetre 2018 del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (TSAcat).

És un estudi que va néixer amb l’objectiu d’analitzar i mostrar periòdicament el present i l’evolució del sector ambiental català. Pretén que sigui una eina útil per promoure la millora de les entitats, i fer visible el valor que aquestes aporteu a la societat.

Aquesta edició hem reduït i focalitzat el qüestionari en vers als objectius que ens plantegem aconseguir amb els resultats d’aquesta exhaustiva enquesta, i són els següents:

  1. Impulsar fórmules de relació contractual que permetin la col·laboració estable amb entitats de del tercer sector ambiental i l’administració pública.
  2. Formular un marc de referència salarial pels treballadors de les entitats del TSAcat que es pugui aplicar en licitacions i subvencions
  3. Millorar el coneixement de l’estat del sector entre els seus membres i també entre els seus principals clients així com de l’impacte real que això suposa.
  4. Difondre amb més exactitud i coneixement l’aportació del tercer sector ambiental a la societat.
  5. Detectar necessitats de les entitats a per oferir solucions que puguin contribuir a la millora de la seva eficiència.
  6. Redefinir el rol de l’Obrador i la seva organització a fi d’oferir millor servei a les necessitats de l’entitat.

Us demanem que respongueu el qüestionari com el més aviat possible; a partir d’aquí, explotarem i analitzarem les dades, i elaborarem l’informe, el qual es publicarà aquest mateix any 2018.

 

Podeu accedir al qüestionari del Baròmetre 2018. Hi trobareu les instruccions per respondre’l i també les respostes als dubtes i preguntes més freqüents que també us mostrem a continuació:

 

Podeu consultar el Baròemtre 2015 i la infografia resum.

 

L’equip de treball del Baròmetre 2018 del TSAcat estem a la vostra disposició per a qualsevol consulta al voltant d’aquest qüestionari. Podeu adreçar-vos a Laura Casanova al correu electrònic laura.casanova@o3sac.org o per telèfon trucant al 694497351.

Recordar-vos que les dades proporcionades i generades es publicaran de forma agrupada, de manera anònima i s’introduiran a una base de dades, responsable de la qual és l’Obrador del 3r Sector Ambiental de Catalunya (o3sac). Els destinataris de la informació són aquesta organització (l’o3sac) i l’Observatori del Tercer Sector (OTS) qui realitza l’anàlisi de dades. Podeu exercir el drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-vos per escrit a laura.casanova@o3sac.org.