Bones pràctiques de les entitats del Tercer Sector Ambiental de Catalunya en el marc del Compromís Local per a la millora de gestió de residus

Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac)

Aquesta memòria deriva d’un encàrrec realitzat per Ecoembes per a l’organització d’un taller participatiu adreçat a les entitats ambientals catalanes amb l’objectiu de detectar les bones pràctiques que s’estan duent a terme al sector en aquest sentit, i també per a recollir propostes d’acció en la gestió de residus a nivell municipal.

Consulteu el Document amb els resultats del Taller AQUÍ


Baròmetre 2015 del Tercer Sector Ambiental de Catalunya

Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, o3sac

El Baròmetre 2015 del TSAcat neix amb l’objectiu d’analitzar i mostrar el present i l’evolució del sector, i a la vegada, vol ser un recull de la visions compartides dels reptes de les entitats del Tercer Sector Ambiental català. Es vol que sigui una eina útil per a les entitats, i fer visible el valor que aquestes aporten a la societat.

El Baròmetre 2015 del TSAcat s’ha centrat, doncs, en recollir xifres i indicadors que han permès de conèixer i actualitzar la dimensió del TSAcat i la seva evolució, i també inclou aspectes més estratègics, amb reptes i inquietuds del TSAcat.

Consulta el Baròmetre AQUÍ i la Infografia resum AQUÍ


Els espais d’aliances al servei del Tercer Sector Ambiental de Catalunya

Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac)

L’objectiu principal d’aquest estudi és analitzar quins són els espais d’aliances presents entre el TSAcat, el seu funcionament, la seva eficàcia i la seva utilitat.

Consulteu el Document AQUÍ


Anàlisi d’opcions de crowdfunding pel Tercer Sector Ambiental de Catalunya

Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac)

El marc actual de canvis socioeconòmics i de paradigmes de funcionament entre el sector públic, el sector privat i la societat en general, fa que cada vegada sigui més necessari trobar fonts de finançament alternatives a les actuals, sense abandonar les aportacions del sector públic.

Una font de finançament a considerar és la del crowdfunding. En aquest avantprojecte s’analitzen diferents opcions de crowdfunding per al Tercer Sector Ambiental de Catalunya.

Consulteu el Document AQUÍ


Projecte de Definició d’un model de suport estratègic per a les entitats del Tercer Sector Ambiental de Catalunya

Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, o3sac

El projecte de Definició d’un model de suport estratègic a les entitats del Tercer Sector Ambiental de Catalunya consisteix en definir un model de suport estratègic a les entitats ambientals a partir d’identificar quins són els elements claus per les organitzacions. Es tracta de valorar i jerarquitzar els diferents elements que són estratègics per a les entitats del TSAcat, i també identificar i catalogar les eines, serveis i accions actuals que s’ofereixen des de les administracions, entitats de segon nivell o altres institucions de suport, per donar resposta a aquests elements estratègics.

Consulta i descarrega el document AQUÍ