Pla Estratègic 2016-2019 de l’o3sac

Podeu consultar i descarregar-vos el Pla Estratègic AQUÍ i el Cronograma del Pla d’Acció AQUÍ


Memòria d’actuació de l’o3sac

Podeu descarregar-vos la memòria d’actuació de l’any 2017 AQUÍ

Podeu descarregar-vos la memòria d’actuació de l’any 2016 AQUÍ

Podeu descarregar-vos la memòria d’actuació de l’any 2015 AQUÍ


Pla d’actuació de l’o3sac

Podeu descarregar-vos el resum del pla d’actuació de l’any 2018 AQUÍ

Podeu descarregar-vos el resum del pla d’actuació de l’any 2017 AQUÍ

Podeu descarregar-vos el resum del pla d’actuació de l’any 2016 AQUÍ


Documentació econòmica de l’o3sac

Podeu descarregar-vos el Pressupost de l’o3sac de l’any 2018 AQUÍ

Podeu descarregar-vos el Pressupost de l’o3sac de l’any 2017 AQUÍ

Podeu descarregar-vos el Pressupost de l’o3sac de l’any 2016 AQUÍ