El passat 1 de juny es va publicar la RESOLUCIÓ TES/1038/2018, de 10 de maig, de convocatòria de subvencions a associacions i fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament de projectes d’educació i sensibilització ambiental duts a terme en règim de col·laboració, per al anys 2018 i 2019.

Els projectes que poden optar a  aquesta convocatòria són:

  1. Els projectes d’educació i sensibilització ambiental que tinguin com a objectiu conservar els ecosistemes aquàtics continentals, litorals o marins.
  2. Els projectes d’educació i sensibilització ambiental que tinguin com a objectiu valorar els serveis ambientals dels ecosistemes.
  3. Els projectes de ciència ciutadana que facin accions per promoure la participació ciutadana en la conservació i millora del medi ambient.

La presentació de sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions s’ha d’efectuar per via telemàtica (aquí teniu l’explicació de com fer-ho) utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya en el següent enllaç:

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/tercer_sector_ambiental/ajuts_projectes_edu_sensibilizacio_ambiental/2018-2019/

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 2 de juliol de 2018; es demana que no us espereu fins al últim dia de finalització del termini per presentar la sol·licitud.

Així mateix, tal i com es va acordar en la jornada de presentació de la convocatòria de subvencions que es va celebrar el passat 23 de maig, trobareu adjunta la presentació que s’hi va exposar. A la web de la Secretaria de Medi Ambient: http://mediambient.gencat.cat i el portal de la Generalitat: http://gestio.web.gencat.cat on trobareu més informació al respecte d’aquesta convocatòria.