El passat 20 d’abril es va publicar la convocatòria 2018 del Programa Voluntari de Compensació d’Emissions de Gasos amb Efecte d’Hivernacle (GEH) que impulsa l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya.
El Programa està dirigit a entitats socials (fundacions, associacions, ONGs, empreses d’inserció, centres especials de treball i cooperatives d’iniciativa social i d’altres cooperatives que ofereixin béns i serveis de caràcter sostenible) amb seu a Catalunya i que realitzin projectes de reducció d’emissions de GEH.

El termini per a la presentació de projectes és  fins l’1 de juny.

La tipologia de projectes que es poden presentar, que impliquin una reducció d’emissions de GEH, són els següents:

 1. Calderes de biomassa
 2. Solar per ACS
 3. Fotovoltaica i minieòlica per autoconsum
 4. Vehicles elèctrics amb renovables
 5. Bicicletes i tricicles elèctrics
 6. Malbaratament alimentari en entitats de gestió d’excedents alimentaris
 7. Malbaratament alimentari amb una actuació
 8. Gestió de fertilitzants en sòls agrícoles
 9. Connexió a una xarxa de calor
 10. Millora de l’eficiència energètica dels sistemes de calefacció i ACS
 11. Construcció i rehabilitació d’edificis amb criteris d’estalvi energètic

Tanmateix, si el projecte implica actuacions que no queden recollides a cap de les metodologies anteriors, el promotor igualment pot presentar el projecte per a que sigui avaluat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic per determinar si es pot desenvolupar una metodologia de càlcul de reducció.

Podeu consultar els documents per a la presentació de projectes i la informació de la convocatòria en el següent enllaç:

http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/la_mitigacio_del_canvi_climatic/programa-voluntari-de-compensacio-de-gasos-amb-efecte-dhivernacle/

La presentació telemàtica de la sol·licitud es pot portar a terme a través del següent enllaç:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/20467-Programa-voluntari-de-compensacio-demissions-de-gasos-amb-efecte-hivernacle?category=51fc3910-817c-11e5-bddd-005056924a59&moda=1

Per a qualsevol dubte de la convocatòria i/o per rebre assessorament tècnic dels projectes us podeu adreçar a l’assistència tècnica:

Laura Gómez/ Àngels González
Mail: compensacio.tes@gencat.cat
Telèfon: 93 412 70 79

Així mateix, us informen que es portarà a terme una jornada informativa que es realitzarà el proper divendres 4 de maig, on les organitzacions poden reservar un espai d’assessorament personalitzat per valorar els projectes i rebre més informació. Podreu consultar el programa de la jornada en el següent enllaç, a través del qual es poden realitzar les inscripcions.

http://cuestionarios.ingenieriasocial.es/programageh/