L’any 2009 s’organitza el Fòrum del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, amb la finalitat de generar un espai d’intercanvi i de trobada per a les entitats, oferir-los eines de diàleg en el si del mateix sector i millorar les relacions amb la resta d’actors socials.
S’organitzen tres trobades, i un dels fruits destacats d’aquestes trobades és el projecte de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental, iniciat per persones que, a través d’organitzacions no lucratives del país, comparteixen inquietuds, accions i sensibilitat per l’àmbit ambiental, i que plantegen la conveniència de disposar d’una eina per estructurar el TSAcat i millorar la cooperació i col·laboració entre les entitats ambientals de Catalunya.

Els resultats dels tres fòrums van servir com a documents de base per a l’elaboració del primer Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya. El pla de suport del TSAcat té com objectiu principal identificar línies d’actuació, mesures i accions encaminades a promoure, consolidar i enfortir l’associacionisme i el voluntariat ambiental, i a reconèixer la tasca social que realitzen les entitats ambientals.

Una de les línies d’actuació del pla de suport, relativa a ‘Fomentar la col·laboració, el treball en xarxa i la coordinació dins del sector’, integrava la Mesura 22 que consistia en organitzar trobades periòdiques on es tractin temàtiques concretes d’interès pel sector, i que facilitin l’intercanvi d’experiències, i promoguin la col·laboració entre les pròpies entitats del TSAcat; i en aquest sentit, una de les accions que se’n derivava va ser la de crear i consolidar una gran trobada biennal del sector, on es visualitzi la tasca en l’àmbit dels moviments socials i de conservació de l’entorn.

 

És així com neix el CONGRÉS DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA.

 

Clica als següents enllaços per accedir a les webs específiques de cada congrés:

 

1r congrés del TSAcat

congres 3sac

 


 

2n congrés del TSAcat

2c-3sac-hz-amb-dates

 


 

3r congrés del TSAcat