Pla de Comunicació 2016 – 2019 de l’o3sac

 

La comunicació corporativa configura la projecció social d’una organització i resulta clau per determinar l’èxit o fracàs de totes i cadascuna de les seves iniciatives. Per això, és vital desenvolupar i definir polítiques de comunicació eficaces i ben orientades, i contribuir a un millor coneixement i valoració de l’entitat per part de la societat.

Amb aquest objectiu desenvolupem el Pla de comunicació de l’o3sac, que té en compte l’impacte de les noves tecnologies i la variació en els hàbits socials de la majoria de persones.

Així mateix, aquest document defineix algunes accions on-line de comunicació interna, que tenen per objectiu fomentar i gestionar la intel·ligència col·lectiva, el talent i el treball col·laboratiu dels membres de la Junta de govern de l’Obrador.

Per això, aquest document proposa abordar els nous models de comunicació sorgits sense deixar enrere les funcions tradicionals d’una oficina de premsa. Així doncs, en aquest Pla s’hi desenvolupen els objectius, estratègies i actuacions que l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya durà a terme en matèria de comunicació institucional des de l’any 2016 fins el 2019.

Podeu consultar i descarregar-vos el Pla de Comunicació 2016-2019 de l’o3sac AQUÍ


Pla de Relacions Públiques de l’o3sac

 

Les relacions públiques actuen en l’àmbit de la comunicació persuasiva, pel que tenen relacions més o menys directes, amb altres disciplines comunicatives, com són la publicitat, la propaganda o la incidència política. Creiem que l’exercici de les relacions públiques, s’ha de centrar en identificar quines vies de comunicació es poden utilitzar de forma més eficient, per establir una relació satisfactòria amb els públics de l’organització.

Amb aquest objectiu desenvolupem el Pla de relacions públiques, que té en compte la relació i bona voluntat entre una persona, empresa o institució i altres persones, certs públics o la comunitat en general. Així mateix, aquest document defineix alguns grups d’interès, i proposa tres accions concretes de comunicació i relacions públiques.

Així doncs, en aquest pla s’hi desenvolupen els objectius, grups d’interès i actuacions que l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya durà a terme en matèria de relacions públiques.

Podeu consultar i descarregar-vos el Pla de Relacions Públiques de l’o3sac AQUÍ