Els espais d’aliances al servei del Tercer Sector Ambiental de Catalunya

Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac)

L’objectiu principal d’aquest estudi és analitzar quins són els espais d’aliances presents entre el TSAcat, el seu funcionament, la seva eficàcia i la seva utilitat.

Consulteu el Document AQUÍ


Estudi de diagnosi per a l’establiment de vincles entre les universitats i el Tercer Sector Ambiental

Ecologistes de Catalunya

Aquesta diagnosi pretén, de manera participada i molt orientada des de la perspectiva del Tercer Sector Ambiental (TSA) a Catalunya, identificar les principals barreres a la cooperació TSA‐universitat, generar recomanacions pràctiques per a una interacció efectiva i duradora i establir un llistat de possibilitats i oportunitat que ja estan disponibles per treballar accions conjuntes.

Consulteu el Document AQUÍ