L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per aquest any 2018 té obertes diverses convocatòries d’ajut per subvencionar diferents projectes relacionats amb els residus municipals, amb l’economia circular, amb la instal·lació de deixalleries municipals, amb la prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials i amb la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció.
Els ajuts als quals us podeu presentar com a entitat són:
  • Prevenció i preparació per la reutilització de residus municipals TES/1002/2018. Teniu el webinar de la sessió informativa. Termini de presentació de sol·licituds fins al 30 de juliol.
  • Foment de l’economia circular TES/955/2018: dirigit a empreses privades amb estudis de productes sobre la reducció de residus en la implementació d’aquests al mercat. Teniu el webinar  de la sessió informativa. Termini de presentació de sol·licituds fins al 16 de juliol.

A part, també hi ha altres ajuts dirigits a altres tipus d’ens públics i privats, però no a entitats:

  • Ajuts per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. TES/1472/2018
  • Ajuts per als projectes de foment de la recollida selectiva de la FORM 2018. TES/1250/2018
  • Ajut per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals. TES/1004/2018
Tingueu en compte que abans heu d’haver obtingut un certificat de la persona sol·licitant a través del Canal Empresa (per a poder presentar la sol·licitud s’ha de disposar del CERTIFICAT DE PERSONA JURÍDICA AMB REPRESENTANT LEGAL) com s’especifica en les bases i també a les presentacions webinar de cada modalitat d’ajut.
És interessant saber que les entitats ambientals sense ànim de lucre us podeu presentar de manera agrupada per a desenvolupar un mateix projecte, d’aquesta manera es poden generar moltes sinèrgies!
Teniu a la vostra disposició la normativa aplicable.
Telèfon de consultes: 900 900 408